Årsmøte

bluss fbÅrsmøtet finner sted onsdag 29. januar kl 19:00 på Strømmen Stadion. Vi legger opp til en formell årsmøtedel og en uformell del med tanker, forslag og diskusjoner.

Vi håper flest mulig har anledning til å ta turen.

 

Innkalling Strømmen Greyhounds årsmøte 2014

Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion: Onsdag 29. januar klokka 19.00. Vi kjører møtet i to deler; en formell del (saksliste under) etterfulgt av en uformell del med tanker, forslag, diskusjoner og øl.

 

Forretningsorden årsmøtet 2014

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet.

Sak 1: Åpning og konstituering

– Valg av ordstyrer

– Godkjenning av forretningsorden

– Valg av referent

– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen to uker (fungerer som tellekorps ved behov)

– Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjenning av forretningsorden / agenda

 

Sak 2: Årsmelding

Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no senest en uke før årsmøtet.

 

Sak 3: Medlemskontingent, budsjett og regnskap

Det foreligger ingen forslag til endring av medlemskontingent.

Årsregnskap for 2013 og styrets forslag til budsjett for 2014 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter senest en uke før årsmøtet.

 

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter

Styret fremmer ett endringsforslag. Øvrige endringsforslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet (se sak 6 for adresse).

 

Sak 5: Valg

Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite.

 

Sak 6: Innkomne saker

Forslag som skal behandles må stiles skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet (sendes post@greyhoundsweb.no eller Strømmen Greyhounds, Strømsveien 35, 2010 Strømmen).

 

 

Mvh Styret Strømmen Greyhounds

 

 

Vedlegg: Vedtekter Strømmen Greyhounds (klikk her for vedtekter)

 

Share

Én tanke om “Årsmøte

  1. Tilbaketråkk: Saksdokumenter årsmøtet | Strømmen Greyhounds

Legg inn en kommentar