Saksdokumenter årsmøtet

årsmøteÅrsmøtet avholdes onsdag 29. januar på Klubbhuset, Strømmen Stadion. Møtet består av en formell årsmøtedel og en mer uformell del hvor det er lagt opp til diskusjoner, innspill med mere.

 

I artikkelen finner du de formelle saksdokumentene for årsmøtet.

 

Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2014

Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion: Onsdag 29. januar klokka 19.00

 

Forretningsorden årsmøtet 2014

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Forretningsordenen (agenda) i sin helhet finner du her

Sak 1: Åpning og konstituering

Sak 2: Årsmelding

Sak 3: Medlemskontingent, budsjett og regnskap

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter

Sak 5: Valg

Sak 6: Innkomne saker

 

 

SAK 2 – Årsmeldinger

Her følger styrets årsmelding for perioden 04.01.2013 – 29.01.2014. Styret har bestått av Hans Christian Skøien, Patric Nygren, Robin Lein, Øyvind Aarnes og Stig Falk-Birkeland.

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter i perioden. Øvrig dialog mellom styret har foregått via elektronisk kommunikasjon, telefon eller i tilknytning til kamper. Organiseringen og samhandlingen internt i styret må kunne sies å ha vært i beste fall mangelfull. Det at styret ikke tidlig definerte hvem som har ansvaret for å kalle inn til møter, samt å sette dagsorden har vært en klar svakhet. De fleste i styret har gjort spede forsøk på å sette tid og sted for å møtes, men det har vært utfordrende å finne tider det passer for alle, og når ikke alle har kunnet, har det ikke blitt noe av. Dette må det nye styret ha fokus på! Det meste av aktiviteten har foregått i undergruppene, se under for detaljer rundt organiseringen av disse.

Samarbeidet med klubben (Strømmen IF) har foregått gjennom gruppene og da spesielt tribunegruppa.

Strømmen Greyhounds er registrert i Brønnøysund (Enhetsregistret) med organisasjonsnummer 912 784 878. Styret har ikke tatt stilling til ev innmelding i NSA og føler det naturlig å overlate dette til årsmøtet.

Årsmelding gruppa for økonomi og medlemsregistrering

Årsmelding Økonomigruppa perioden 04.01.2013 – 29.01.2014. Leder av gruppa har vært Christian S og ansvarlig fra styret har vært Stig Ottar Falk-Birkeland.

Regnskapet viser en omsetning på kr 35 274,- med et positivt resultat kr 3 934,-

Kontantbeholdningen pr 31.12.2013 er kr 4 677,- For øvrig henviser vi til sak 3 på agendaen (regnskap). Gjør samtidig oppmerksom på at hele regnskapet med hver enkelt bokføring og bilag ved forespørsel er tilgjengelig for medlemmene.

Et par supplerende opplysninger:

• Lagerbeholdningen er større pr 31.12.2013 (d.d.) enn pr 01.01.2013. Vi har ikke satt opp et fullstendig balanseregnskap, men lagerbeholdningen er tilgjengelig på samme måte som regnskapet (jfr forrige avsnitt).

• Vi har hatt ca kr 10 000 i «unormale inntekter» rett på bunnlinja, dvs penger som neppe kommer neste år – i hvert fall ikke av seg selv (tilskudd Strømmen Vel og Strømmen IF, overskudd tur, medlemmer som aldri har vært på kamp etc).

• Det er fra årsskiftet innført et par enkle tiltak for noe enklere/tryggere behandling av penger ved arrangementer etc. Det som dog vil hjelpe oss mest er normal folkeskikk blant medlemmene vedr innbetalinger etc.

Strømmen Greyhounds har i 2013 hatt 83 betalende medlemmer. Fordeling alder / beløp: 62 stk voksne, 9 stk voksne rabatt og 12 stk under 20 år).

Årsmelding Webgruppa

Årsmelding webgruppa perioden 04.01.2013 – 29.01.2014.

Det er gjennom dette året publisert ca 40 artikler www.greyhoundsweb.no. I all hovedsak forhåndsomtale av kommende kamper.

Greyhoundsweb har hatt 16 590 sidevisninger, alternativt 43 pr. dag. Til sammenligning hadde Greyhoundsweb i toppåret 2009 – 61 000 sidevisninger, alternativt 167 pr. dag. Kanskje ennå mer beskrivende 48 000 sidevisninger året før i fjor, i 2012.

Websiden vår har i større og større grad blitt nedprioritert som et medium. Tallene over gjenspeiler også i klarhet dette. Antall artikler har gått drastisk ned, følgelig også antall sidevisninger. Det som publiseres, gjøres i all hovedsak av forfatter Norrøna. Disse artiklene er til gjengjeld veldig gode og omfattende. Webgruppa anser dette som en naturlig utvikling, hvor vi tror vi får en bedre respondering ved å legge vekt på sosiale medier. Det skal sies at det som publiseres på web automatisk blir lagt ut på både Facebook og Twitter.

En liten digresjon: Det paradoksale i denne sammenheng er at Greyhoundsweb i stor grad får skryt av våre motstandere. Setninger som ”norges beste side for forhåndsomtaler” o.l er brukt.
Av våre egne vanker det enten stillhet eller kjeft for mangler og/eller faktafeil. Det synes vi flere bør tenke på og ta innover seg.

@SIFGreyounds på Twitter
I skrivende stund 155 følgere. Vi følger 139.

Vi bruker i stor grad Twitter for å følge med på hva som beveger seg i spillermarkedet, og hvordan Strømmen Fotball blir omtalt. Taktikken er således at vi følger konkurrenende klubber, nærklubber og mennesker som skriver mye om Strømmen. Lav terskel for å re-tweete omtaler av Strømmen.

Twitter er det første mediet vi bruker når det kommer til rykter om overganger og lignende. Enkelt og greit fordi det dukker opp her først.

Twitter brukes i større grad også til å slenge litt god gammeldags supporterdritt rundt forbi, all den tid man kan adressere mottakere direkte.

Vi kunne i større grad tenke oss at flere av våre egne supportere følger oss. Mange av følgerene våre er konkurrenter, være seg supportere og klubber. At lokale klubber i lavere divisjoner følger oss, ser vi derimot som positivt. I beste fall skaper dette en tilhørighet. Vi skryter, fremfor å disse, lokale klubber vi tror klubben kan/bør ha gode relasjoner til.

Greyhounds på Facebook
I skrivende stund har vi 431 likes på siden.

Her er vi relativt fornøyd med økningen. Økningen er på rundt 200 siden vi satte Facebook i fokus. Nå har vi ikke hatt ett ekstremt stort fokus på å få mange likes, men det er gjort noen fremstøt ved runde tall. Vi anser dette som den viktigste plattformen for å nå ut til våre medlemmer og sympatisører. Således anser vi så mange ”likes” som mulig som en gode.

Vi ønsker likevel at folk i større grad involverer seg i siden og kommer med kommentarer og deltar i diskusjoner. Dette vil gjøre siden, klubben og Greyhounds ennå mer ”levende”.

Internt sliter vi med at folk som er administratorer gjerne også kommenterer subjektive meninger i kommentarfeltet. Dette skal ikke forekomme! Det skal kun publiseres som Strømmen Greyhounds.

En lukket gruppe for betalende medlemmer har vært diskutert på ett stadie 1

 

Årsmelding Turgruppa

Årsmelding turgruppa perioden 04.01.2013 – 29.01.2014.

Turgruppa har ikke fungert, og årsmelding fra ansvarlig for dette har heller ikke blitt innrapportert innen fristen.

Tribunegruppa og andre «ildsjeler»har imidlertid tatt tak og vi har hatt organiserte turer, enten med buss eller tog, til alle kamper på østlandet med unntak av til Kongsvinger.

Henviser for øvrig til del 2 av årsmøtet hvor det legges frem et forslag til turopplegg kommende sesong. Her håper vi på gode innspill og diskusjoner slik at turopplegget til bortekamper i størst mulig grad tiltaler våre medlemmer.

 

Årsmelding Arrangementsgruppa

Årsmelding arrangementsgruppa perioden 04.01.2013 – 29.01.2014. Robin Lein har vært ansvarlig fra styret. Gruppa har samarbeidet tett med tribunegruppa.

Vi har i perioden arrangert to julebord og en samling i brakka før siste hjemmekamp. I tillegg har tribunegruppa og turgruppa hatt sine arrangementer.

Før øvrige hjemmekamper har vi hatt samling på Rockwood. Oppmøtet har variert fra 8-12 personer på «vanlige kamper» til ca 25 (+ bortesupportere og vanlige gjester) ved spesielle anledninger (grilling etc). Bortesupportere er alltid velkomne og har ved enkelte kamper blitt invitert spesielt.

Som informasjonskilde har vi brukt hjemmesiden og i større grad Facebook (opprettet arrangement). Vi er noe usikre på effekten av dette – ev om andre ting kunne vært mer effektivt – og ønsker en diskusjon velkommen i del 2 av årsmøtet.

 

Årsmelding Tribunegruppa

Årsmelding tribunegruppa perioden 04.01.2013 – 29.01.2014. Styrets ansvarlige for Tribunegruppa (heretter GT – Greyhounds Tifo) har vært Øyvind Aarnes som også har hatt rollen som gruppeleder. I tillegg har gruppa bestått av fire-fem faste medlemmer.

Det ble arrangert to tribunedugnader i forkant av sesongen. Oppmøtet var bra (snaut 10 personer), de ferdige flaggene og bannerne ennå bedre. Videre ble det avholdt et «tribunemøte» og etablert en intern «arbeids-facebookgruppe» (tema sang) i løpet av sesongen.

Tribunearrangement / tifo på fem seks hjemme- og to tre bortekamper. Mest pyro hjemme (kombinert med OH-banner en gang) og vi må si oss fornøyde med resultatet, særlig kombinasjonen røyk + bluss funka bra. Ballonger, kasteruller og streamerrør (bomberør) er stikkord for de øvrige tifoene.

Vi føler at oppmøte og engasjement på felt B både har økt og stabilisert seg noe denne sesongen. «Bunnivået» med 16-20 mann og brukbar stemning er bedre enn tidligere sesonger. Dog skulle vi gjerne hatt flere «toppkamper» (ref til oppmøte, ikke motstander) med 35-40 pers på feltet, bør være en målsetting for 2014. Borte var det par-tre tribunemessige høydepunkter (Jessheim, Mjøndalen, Sandefjord) men dessverre et beskjedent antall strømlinger på de øvrige kampene.

En stor del av supporterklubbens ressurser, både økonomiske og menneskelige, ble i fjor brukt av og på GT og tribunerelatert virksomhet (jfr regnskap). Vi bifaller en slik ressursbruk og takker de mange engasjerte sjelene som har bidratt gjennom sesongen. For øvrig ser vi at organiseringa fra vår side kunne vært noe bedre. Stikkord er kort varsel, hyppige ad-hoc løsninger og sirup i ræva ift forslag fra medlemmene (f.eks SG-effekter og happenings). I en bisetning nevnes dog at GT har tatt seg av en del gjøremål som vel ikke naturlig hører hjemme hos oss. Klargjøring av tribunen med flagg etc før og etter kamp funker ikke bra og bør i 2014 organiseres annerledes.

Visuelt er vi altså fornøyd med sesongen, dog er dette GTs subjektive oppfatning og underordnet medlemmenes / årsmøtes oppfatning. Vokalt er vi ikke like fornøyde. Uten å dvele ved detaljene føler vi at SG har et uforløst potensialet som ledelsen/lederskikkelsene bør ta mer tak i.

 

SAK 3 – Regnskap Strømmen Greyhounds 2013

Inntekter

Salg kr 5 046,00

Medlemskontingent kr 7 250,00

Lotteri / tipping kr 6 010,00

Støtte / gaver kr 8 568,00

Tur kr 7 500,00

Diverse kr 900,00

Sum inntekter kr 35 274,00

Utgifter

Innkjøp kr 4 286,00

Tribune kr 6 844,00

Pyroteknikk kr 11 841,00

Tur kr 6 700,00

Diverse kr 1 669,00

Sum utgifter kr 31 340,00

Resultat kr 3 934,00. Overskuddet videreføres til drift 2014.

Beholdning pr 01.01.2013 kr 743,00. Beholdning pr 31.12.2013 kr 4 677,00

Økonomigruppa har kun utarbeidet et resultatregnskap for 2013. Vi anser et fullstendig balanseregnskap som lite hensiktsmessig for supporterklubben. Det henvises for øvrig til gruppas årsberetning (sak 2). Økonomigruppa anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide et budsjett for 2014.

SAK 4 – Vedtekter

Ved registrering i Enhetsregistret ble §8 Opphør endret fra:

En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler tilfaller 1)den/de av medlemmene som ev er tidligere eier av aktuelle gjenstander, 2)den/de av medlemmene som årsmøtet bestemmer eller 3)Strømmen IF Fotball. Ev kassabeholdning tilfaller uansett Strømmen IF Fotball.

Til:

En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler og kassabeholdning tilfaller Strømmen IF Fotball.

Dette da opprinnelig tekst ikke er i samsvar med §9 i lov for frivillige foreninger.

SAK 5 – Valg

Valg av styre: Valgkomiteens innstilling legges til grunn for valget. Ordstyrer gir hver av kandidatene mulighet til å presentere seg kort. Dersom det kun er én kandidat til hvert verv kan valgkomitéens innstilling vedtas med akklamasjon. Dersom det stilles motkandidater, gjennomføres debatt og avstemming slik:

a) Forslag til motkandidater leveres ordstyrer skriftlig. Alle betalende medlemmer kan skriftlig foreslå seg selv eller andre som kandidat på årsmøtet (ref §6). Man kan bare stille som motkandidat til én av de innstilte kandidatene, og det må framkomme av forslaget hvem kandidaten stiller som motkandidat til. Ordstyrer setter en frist for å levere navn på kandidater. Etter dette er det ikke mulig å melde nye kandidater til valget.

b) Ordstyrer gir hver av kandidatene mulighet til å presentere seg kort.

c) Debatt.

d) Personvalg avgjøres ved rent flertall. Dersom det stilles flere motkandidater til samme verv stemmer man til en kandidat har oppnådd over halvparten av stemmene. Kandidaten som oppnår færrest stemmer tas ut før eventuell ny avstemning. Ved stemmelikhet mellom to personer avgjøres valget på myntkast. Personvalg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

Valg av valgkomité: Det avtroppende styret fremmer forslag til ny valgkomité. Dersom det er innsigelser til forslaget gjennomføres debatt og avstemming som ved valg av styre.

 

Innstilling fra Valgkomiteen for valg av styre på årsmøtet 29.01.2014. Valgkomiteen innstiller følgende fem personer som styremedlemmer i Strømmen Greyhounds:

NN

Daniel Borgen Larsen

Steinar Norrøne

Hans Alexander Tørres

Øyvind Aarnes

Fullstendig innstilling legges frem på årsmøtet. For styrets organisering henviser vi til §7 i vedtektene.

Innstilling fra styret for valg av valgkomite på årsmøtet 29.01.2014. Innstillingen fra det avtroppende styret legges frem på årsmøtet.

 

SAK 6 – Innkomne forslag

Forslag fra Tribunegruppa. Forslaget lyder:

«Strømmen Greyhounds melder seg inn i NSA». Motivasjon fremlegges på årsmøtet.

 

Foreningens vedtekter finner du her

 

 

Share

Én tanke om “Saksdokumenter årsmøtet

Legg inn en kommentar