Lokalpressen slår til igjen

Pyramiden

RB tirsdag 3. november

Greyhoundsweb har tidligere mimret og humret over hvordan lokalavisen Romerikes Blad i gode gamle dager dekket Romeriksfotballen. Nå slår de til igjen. Oppdatert 10/9: Og igjen. .

Greyhoundsweb har tidligere mimret og humret over hvordan lokalavisen Romerikes Blad i gode gamle dager dekket Romeriksfotballen. Her var skribentenes lokale klubbsympatier ikke akkurat spesielt godt skjult… Temaet er for øvrig også humoristisk omtalt i den anbefalte lokalhistoriske fotballboka ”Fra Kaka til Carew”. Vi plusset riktig nok på med noen flere eksempler enn det den nevnte boka tok for seg, blant annet Romerikspyramiden som RB lanserte parallelt med Strømmens opprykkssesong til toppserien for tjuefem år siden. Mon tro hva som dukket opp igjen i vår eminente lokalavis på starten av denne uka? Jo da, en relansering av den fantastiske Romerikspyramiden… .

Våre tidligere kommentarer om lokalpressen og med det Romerikes Blad kan du lese under kategorien Klubbens historie eller ved å klikke her. Hvis du leser den nevnte gamle artikkelen vil du se at vi ler godt av ett usedvanlig patriothumoristisk kampreferat fra 50-tallet. Deretter fortsetter vi med et glimt i øyet når vi i en litt mer alvorlig tone ser på omtalen de to klubbene Strømmen og Lillestrøm fikk i samme avis til langt ut på 80-tallet, før vi avslutter med at nå er alt bare fryd og gammen fra fotballekspertisen i Roseveien på Kjeller. Som et av eksemplene fra den siste epoken bruker vi den daværende høyaktuelle Romerikspyramiden RB trakk frem fra tid til annen på 80-tallet, en velrespektert sportsredaksjon hadde jo da funnet ut at deres ordrette støtte til Lillestrøm i forkant av lokaloppgjørene trengte en fotballfaglig begrunnelse. Kort om bakgrunnen for Romerikspyramiden som gjorde sitt inntog i RB på midten av 80-tallet, tilfeldigvis samtidig som Strømmen var på vei mot toppdivisjonen etter et fravær på tjuefem år: Pyramiden tok utgangspunkt i at det burde være en toppserieklubb på Romerike, to Romeriksklubber i divisjonen under, fire under der igjen på nivå 3 osv. Romerikspyramiden ble presentert på en fotballfaglig måte og avisen hentet som regel inn kommentarer fra en eller annen med et kjent navn som delte deres synspunkter hver gang den ble omtalt. Isolert sett blir det feil å slakte tankegangen bak en slik pyramide for den lokale fotballen. Men merk deg timingen som i beste fall var noe spesiell, altså samtidig som Strømmen kjempet om opprykk til den øverste divisjonen og hadde som målsetting å etablere seg der. Da kan det umulig være en oppgave for lokalavisa å starte en artikkelserie hvor de begrunner hvorfor Strømmen ikke må lykkes – til det beste for Romeriksfotballen.

Vi limer inn fra forhåndsomtalen RB hadde før Romeriksderbyet sommeren 1988 med overskriften Måtte den beste vinne. Merk da at Strømmen var i siget, hadde tatt poeng i tre av de fire siste kampene, karret seg bort fra jumboplassen og var to poeng unna trygg grunn: ”Måtte den beste vinne står det i tittelen. Det kunne like gjerne stått måtte Lillestrøm vinne. Ikke fordi vi ikke unner Strømmen alt godt. Men i søndagens nabofeide er Romeriksfotballen best tjent med at kanarifuglene trekker det lengste strået. Vi har tidligere skrevet positivt om Romerikspyramiden… Det er selvsagt ikke særlig artig for Strømlingene å lese slikt i sin egen lokalavis. Ja, det er de som i lengre tid har nektet å se på AA/RB som lokalavis for Strømmen. Fordi de føler seg urettferdig behandlet. Reaksjonen på referatet etter cuptapet mot Mjøndalen var mange og sterkt negative. Det er vanskelig å innse realitetene når man…” etterfulgt av et par tre avsnitt om Romerikspyramiden. Naive Greyhoundsweb trodde at Romerikspyramiden var død og begravet. Det var flere grunner til det, blant annet at den kort og godt ikke er i nærheten av å holde mål verken fotballfaglig, lokalpatriotisk eller på noen andre måter for den saks skyld. Mener vi da.

Men Romerikes Blad representert ved Per Kristian Torvik mener tydeligvis noe annet. Tirsdag 3. november lyser overskriften ”Pyramiden er gjenreist” mot oss over to sider. Det billige poenget med at det noe overdimensjonerte bildet viser en LSK-spiller som står over en liggende Strømmen-spiller fra årets cupkamp holder vi oss for gode til å kommentere. Det er nok av annet å ta tak i. Vi kan for eksempel starte med at ett lag i Tippeligaen, ett i Adecco, tre i 2. divisjon og fjorten lag i 3. divisjon selv ikke med en god porsjon velvilje likner på en pyramide. Ei heller ett lag i Tippeligaen, to i Adecco, ett i 2. divisjon, ni i 3. div og fjorten i 4. div som er status pr 2012. Men du skal ha for det Hr. Torvik, det likner mer på en pyramide nå enn før. Den opprinnelige pyramiden fra 80-tallet, ikke den modifiserte du lanserte høsten 2009. Hvis du endrer tilbake til den gamle igjen, hopper over trinn 3 og tre-fire lag rykker ned fra 3. divisjon til… never mind. Hvis Romerikes Blad kaller noe for en pyramide så er det en pyramide. Sånn er det bare. Ingen betviler noe som står på trykk i lortskvetten, skulle tatt seg ut. Hvordan hadde verden vært i dag uten Romerikspyramiden?

Selv om Torvik ikke ordrett henviser til den gode gamle RB pyramiden fra 80-tallet er det vrient å forstå det annerledes enn at det er denne det er snakk om når overskriften lyder ”Pyramiden er gjenreist” og teksten bl.a handler om fordums storhet for lokalfotballen med LSK i øverste divisjon og Strømmen godt etablert i nest øverste divisjon. Drømmen om Romerikspyramiden på 80-tallet var altså definert av RB som ett Romerikslag i toppdivisjonen, to lag i divisjonen under, fire lag i det som i dag heter 2. divisjon, åtte lag i 3. div osv. Når RB nå skriver om genreisningen av denne pyramiden nevner vi først i en bisetning at pyramiden avisen har snakket varmt om gjennom tredve år aldri har eksistert i virkeligheten. Blant annet har Romerike aldri hatt to lag i nest høyeste divisjon siden Lillestrøm rykket opp til toppdivisjonen. På dagens 2. divisjonsnivå har det fra tid til annen riktig nok vært fire Romerikslag, men det har aldri vært i nærheten av å stemme overens med to lag over og åtte lag under.  For å gjøre oss ferdig med de tydelige strukturelle bristene i tirsdagens RB tydeliggjør vi dette slik at de fleste i Roseveien også bør kunne forstå det. Først den tradisjonelle Romerikspyramiden fra 80-tallet, ikke heng deg opp i at den aldri har eksistert.

……..O…… (nivå 1)

…….OO…..(nivå 2)

…..OOOO..(nivå 3)

.OOOOOOOO. (nivå 4)

Så gjenreisningen av denne pyramiden slik tirsdagens RB beskriver den:

……….….O………………(nivå 1)

…………..O………….…. (nivå 2)

……..….OOO……………(nivå 3)

.OOOOOOOOOOOOOO. (nivå 4)

Hvis noen fra den egyptiske ambasaden leser Romerikes Blad kan det nok dukke opp en erstatningssak. Pyramide du liksom… De fotballfaglige argumentene, om de kan kalles det, for Romerikspyramiden var på 80-tallet antall lag på de forskjellige nivåene sett ut i fra befolkningstall, potensial, utviklingsmuligheter for spillerne/klubbene etc. Høres vel greit ut..? Eller..? Befolkningstallet på Romerike har vel økt siden 1988, og det mer enn i områdene rundt. Hvordan kan det da være slik at det nå i 2009 plutselig er ideelt ett lag mindre på nivå 2 og to lag mindre på nivå 3? Det henger selvfølgelig ikke på greip i det hele tatt. En (bort)forklaring vil kanskje være at seriesystemet er annerledes nå i 2009, men antall lag i de tre øverste divisjonene er ganske så likt hvordan det var for drøyt tjue år siden. I de to øverste divisjonene var det riktig nok fire lag mer i 1988 og på nivå 3 (dagens 2. div) er det i for så vidt 16 mer nå, men her kan man ikke se seg blind på tallet da en avdeling på 80-tallet gang var reservert Nord-Norge. Hvor korrekt og ikke minst utviklende det blir å se fotballen på Romerike som en isolert enhet kan vel også diskuteres. Det bor 2,5 millioner mennesker på Østlandet, 600 000 av disse i Oslo og 500 000 i Akershus hvorav 250 000 igjen bor på Romerike. Skal man utvikle noe hemmer det garantert mer enn det gavner å se seg blind på de geografiske grensene for Romerike. En grense som i dag kun eksisterer i fotballøyemed og ikke på noen andre områder. Å sammenlikne Romerike med for eksempel Trøndelag og utviklingen av Trøndelagsfotballen går bare ikke, selv om folketallet ikke er så veldig ulikt. Dog skal det legges til at her blir det litt feil å kritisere Romerikes Blad for mye da en lokalavis skal ha fokus på området den dekker. Men ikke med skylapper da, selv om det er verre at de samme skylappene er vel så merkbare hos den lokale fotballkretsen.

Konklusjon: Vi finner ingen gode argumenter for en Romerikspyramide slik RB har presentert den verken før eller nå. At avisen konstruerer og forandrer pyramiden i forhold til argumentene, eller omvendt, gjør det om mulig enda mindre overbevisende. Dog mener selvfølgelig vi at lokalfotballen over alt i Norge trenger ”nok» klubber på høyt nivå for å kunne utvikle seg videre. Slik sett er ikke alle pyramideargumentene fra RB helt håpløse. Romerike må nødvendigvis ha en klubb i Tippeligaen for at det skal være mulig å utvikle etablerte Tippeligaspillere på Romerike, men akkurat det skjønner alle uten å lese det i avisen. Men som du kanskje allerede har gjettet, det er RBs snart verneverdige konklusjoner om toppen av Romerikspyramiden som gjør oss litt arge.

Gjennom de siste tiårene har RB altså konsekvent hevdet at det ikke er grunnlag for to toppserielag på Romerike. Dette begrunnes med befolkningsgrunnlag, sponsortilgjengelighet, publikumsinteresse og bla bla bla. Greyhoundsweb mener ikke overraskende at dette er feil. I tett befolkede områder er det mange toppklubber i umiddelbar nærhet av hverandre. Noen eksempler er byene Sandefjord – Skien, Molde – Ålesund, Stabæk – Drammen – Hønefoss og Sandnes – Stavanger – Bryne. Men la oss si at RB hadde rett da de i 1981 skrev at befolknings- næringslivsgrunnlaget på Romerike ikke var stort nok til å huse to toppserieklubber. Nå tretti år senere har Romerike 100 000 flere innbyggere og mange hundre nye små og store bedrifter. Romerike er veldig sammenliknbart med for eksempel Østfold, Buskerud og (i befolkning) Møre og Romsdal. Har du noensinne hørt noen påstå at det ikke er grunnlag for to toppklubber i et eller flere av de tre fylkene? Ikke vi heller.

Men fortsatt gjenstår argumentet «til det beste for Romeriksfotballen» og den alltid tilbakevennende Romerikspyramiden. En pyramide som aldri har eksistert og som etter RBs mange tilpasninger likner mer på Tryvannstårnet enn en pyramide. For å støtte opp den stadig mer vaklende pyramiden siterer man sitt eget lokale fotballmanifest i ingressen eller med uthevet skrift til slutt. «Ingen på Romerike i overskuelig fremtid har mulighet til å utfordre Lillestrøms plass på den lokale fotballtronen” – eller noe i den duren er nok verken vi eller andre uenige i. Men for tjuefem år siden var saken en annen, noe altså RB var dypt uenige i og da parallelt med Strømmens opprykk til toppdivisjonen introduserte Romerikspyramiden og argumenterte hardt for at Strømmen ikke måtte etablere seg i toppdivisjonen, til det beste for fotballen på Romerike. Sånn sett treffer RB og Torvik bedre med timingen når Romerikspyramiden nå plutselig relanseres. Altså sånn tilfeldigvis seksten år etter at Strømmen gjør comeback i landets nest øverste divisjon… Det skulle vel ikke forundre oss mye om en bitteliten del av hensikten med relanseringen er å fyre opp oss her på den riktige siden av elva. Og sånn sett har den snart pensjonsmodne Per Kristian lykkes litt da.

Hvorfor heter det i RB konsekvent ”true Lillestrøms hegemoni på toppen av Romeriksfotballen”? Ingen sier tilsvarende om forholdet Mjøndalen – Strømsgodset i Drammen/Eiker, om Vålerenga/Skeid i Oslo Øst, om Bryne – Viking i Stavanger/Jæren eller om Fredrikstad – Sarpsborg i Østfold. Hvem pokker skal forresten ha mulighet til å ”true” posisjonen den lengst værende klubben i toppserien har opparbeidet seg? Ikke Strømmen i hvert fall, slik vi definerer ordet ”true”. Neppe Eidsvold Turn eller Kongsvinger heller for den saks skyld. Truet Fyllingen Brann i Bergen? Truet Strindheim Rosenborg i Trondheim? Truet Hødd sine naboer Molde og Ålesund? Truet Stabæk Lyn på vestkanten og omegn? Det som alle andre steder i Norge blir sett på som sunn konkurranse og flott fremgang av lillebror som ”alle vet” ikke kan vare evig blir plutselig en trussel på Romerike. En nærliggende sammenlikning er RBs skriblerier om ”publikumstrusselen fra Oslo Øst” fra noen år tilbake. Hva skulle Fredrikstad og Sarpsborg ha gjort når de begge tilbrakte en årrekke i lavere divisjoner? Samarbeidet og slått seg sammen? Litt dumt kanskje da det vel var lokaloppgjørene og den sunne konkurransen klubbene i mellom som holdt liv i fotballinteressen der nede. Kanskje burde Lyn og Vålerenga ha slått seg sammen da tribunene i hovedstaden var tomme på begynnelsen av 90-tallet..? Og Mjøndalen og Strømsgodset kunne jo ha samarbeidet til felles beste… Point taken tror jeg.

Vi nevnte innledningsvis det alt for billige poenget i bildebruken fra tirsdagens artikkel i RB. Ikke en gang strømlinger er så dumme at vi lar oss irritere over den Torvik. Men det stadige gnålet ditt om samarbeid mellom Strømmen og Lillestrøm, og først og fremst til vårt beste begynner vi å tro at du faktisk oppriktig mener. Lillestrøm samarbeider med alle Romeriksklubber på et visst nivå, samt med Bærum, Skeid, Harstad og sikkert noen flere – eventuelt samarbeider (i ordets rette forstand) de ikke med noen av de nevnte klubbene. Vi lar de forskjellige klubblederne selv bedømme hva som er den mest korrekte beskrivelsen. Men at LSK har klart å forbedre sitt tidligere elendige rykte i lokalfotballen gjennom blant annet de såkalte samarbeidene skal de ha honnør for selv om det motsatte knapt hadde vært mulig. Hva skal Strømmen og Lillestrøm samarbeide om da? For først å snu litt på det, hvordan skal et eventuelt samarbeid gagne Lillestrøm? Vi kan ikke komme på noe som helst. Hvordan kan et samarbeid gagne Strømmen? Spillere er det naturlige svaret kanskje. Dog er det to åpenbare haker ved akkurat det. Den ene er at LSK som alle andre ønsker å kvitte seg med lønnsutgiftene samtidig som de leier ut en spiller. Kanskje kunne man møtes et sted i mellom for spillere ”under utvikling” med lave lønnskostnader, f.eks Ringstad eller Gabrielsen som vel begge også er sidebacker hvis vi ikke husker feil. Men da må de nødvendigvis spille tilnærmet fast i Adecco hvis det skal ha noen hensikt for spilleren og LSK, og det er jo langt i fra sikkert at de vil gjøre. Da er vi samtidig over på den andre haken. En spiller som er overflødig blant de tjue pluss en Tippeligatrener må ha til disposisjon går ikke automatisk inn i 11’eren hos et Adeccoligalag. Spesielt ikke hvis overgangen/utlånet i første rekke skyldes en eller annen samarbeidsavtale fremfor det at trenerne i Adeccoklubben virkelig mener de trenger vedkommende. Sponsorpooler, personalutvikling, talentsamarbeid, anleggsutvikling, rimelig halleie og hvordan man skal behandle mennesker er andre ting det sikkert kan samarbeides om. Men hvem har tid til det? Vi gjetter på at verken lederne i Strømmen eller Lillestrøm har den tiden som trengs til rådighet for at noe slikt skal kunne bære frukter (det der med behandling av mennesker var selvfølgelig en vittighet fra vår side). Vi understreker dog at et prinsipielt ikke-samarbeid klubbene i mellom selvfølgelig er høl i hue. Slik har det heller aldri vært, ikke en gang i de harde 50-åra hvor historiene fra den tiden blir stadig bedre for hver gang de gjenfortelles og snart minner om Belfast på 70-tallet. Spillere har gått frem og tilbake, klubbene har lånt naboens baner til treninger og kamper, Ivar Hoff er dessverre opprinnelig strømling og åtte av våre ti siste trenere har vært innom LSK før eller etter dem var hos oss. Den vennskapelige og til dels aldrende rivaliseringen klubbene i mellom Torvik til stadighet kommenterer og ønsker avsluttet er ikke til skade for noen – og i hvert fall ikke Strømmen. Snarere tvert i mot kan ”fiendeforholdet” være et sted å søke inspirasjon når alt later til å være som mørkest for en eller flere av oss her oppe, noe som sannsynligvis også gjelder den motsatte veien. At klubbene samarbeider når det passer og gagner dem begge her hevet over enhver tvil uansett om man liker det eller ikke, å påstå noe annet er historieforfalskning.

Og så et spørsmål til deg Per Kristian: Er det et samarbeid – et samarbeid som altså alltid har vært der til tross for manglende signaturer på et innholdsløst dokument – du egentlig ønsker? Eller er det en småpervers glede over å kunne trykke et stort fargebilde av Per Nygren og Per Mathisen på forsiden samtidig som de signerer på et stykke papir det du innerst inne har våte drømmer om? Da har vel Greyhoundsweb satt ny rekord i antall ord for å fortelle leserne noe så enkelt som at Romerikes Blad generelt og Per Kristian Torvik spesielt ikke har greie på det de skriver om. I hvert fall når det gjelder fotballsamarbeidet på Romerike. Verre blir det når de to største klubbene i distriktet skal omtales i en og samme artikkel.

Oppdatering fra RB mandag 9. november: En halvsides artikkel om cupfinalen samt kvalikkampen Fredrikstad-Sarpsborg. Overskrift: ”Det ultimate lokaloppgjør”. Hvem journalisten er gjetter du nok når du leser sitat under. “Per i dag er det mer utopi enn en drøm at det er mulig å tro at Strømmen igjen skal få oppleve en kamp mot LSK på dette nivået – selv om strømling i særklasse, Per Nygren, har som ordspråk at alt er mulig. Det er lysår lengre fram enn det var for 40 år siden, ikke minst når det gjelder økonomi, publikumsinteresse og stadionfasiliteter. Skjer det, vil det overgå skrellen i Fredrikstad. Da er det grunnen mer sannsynlig at LSK ikke makter å holde nivået oppe, enn at Strømmen hever seg så mye. Men det er jo lov å drømme. I Sarpsborg ble det virkelighet for tre dager siden, og for Ålesund i går”.

Hei igjen Per Kristian. Du mener altså at det er utopi at Strømmen og Lillestrøm møter hverandre i Tippeligaen eller i en kvalifiseringskamp til Tippeligaen. Hvis Strømmen klarer å holde seg i Adecco må man som kjent ta en del poeng da det er fire lag som rykker ned. Hvor tett det er mellom opprykks- og nedrykksstriden i Adecco vet alle – to av de siste fem årene har det vært åtte poeng mellom det beste laget som holdt seg og 5. plass som Sarpsborg tok i år. Denne sesongen var Lillestrøm tre poeng unna 12. plassen som betyr kvalik og i 2008 kom Lillestrøm på 12. plass og hadde spilt kvalik hvis det ikke var for at antall lag i Tippeligaen ble økt. En Romerikskopi av fredagens Østfoldderby i kvaliken i løpet av de nærmeste årene er neppe en drøm for alle – men en utopi kan det da umulig være???????

utopi: subst. m utopi () [ʉtuˈpiː] lykketilstand som ikke kan realiseres, drømmetilværelse, luftslott

Share

8 tanker om “Lokalpressen slår til igjen

 1. Det er så man trur sportsredaksjonen i RB er en anstalt for utgåtte journalister i kronisk psykose.

 2. Torvik følger forøvrig opp i dagens avis. I artikkelen «Det ultimate lokaloppgjør» klarer han å vri en sak om cupfinalen og kvalikmatchen mellom Sarpsborg og Fredrikstad over til Strømmen mot Lillestrøm. Jeg siterer;

  «Per i dag er det mer utopi enn en drøm at det er mulig å tro at Strømmen igjen skal få oppleve en kamp mot LSK på dette nivået – selv om strømling i særklasse, Per Nygren, har som ordspråk at alt er mulig. Det er lysår lengre fram enn det var for 40 år siden, ikke minst når det gjelder økonomi, publikumsinteresse og stadionfailiteter. Skjer det, vil det overgå skrellen i Fredrikstad. Da er det grunnen mer sannsynlig at LSK ikke makter å holde nivået oppe, enn at Strømmen hever seg så mye». Sitat slutt.

  Jeg snakket med Torvik før LSK2 kampen. Han hevdet da at han hadde klare Strømmen-sympatier. Forstå det den som kan? Er det slik at vi skal ta det faktum at han i det hele tatt trekker paralellen Sarpsborg vs FFK som positivt? I så fall har han en utrolig merkelig måte å fremlegge det på. Strømmen er igjen på vei inn i toppfotballen og da er «lokalavisen» igjen igang! Jeg foreslår heller at du konsentrerer deg om cupfinalen og kvalikmatchen når det er utgangspunktet for artikkelen Torvik. Synsingene dine rundt de grå vs LSK blir helt unødvendig i en slik sammenheng og således også bare pinlig å lese.

 3. Leste dagens artikkel. Virker som det er forsøkt fletta inn bare for å rakke ned på strømmen. Hva er poenget liksom? Men som denne artikkelen viser er det jo historie for grove overtramp fra det som skulle vært vår lokalavis….

 4. For en som kun leser RB på nett, ser det ut som om de konsekvent skriver mer om Skjetten, Ull/Kisa og Eidsvoll Turn enn Strømmen. Selv om nevnte lag enten har ligget i andre enden av tabellen eller sågar har vært i divisjonen under… Hadde vært interessant å se forskjellen på dekningen (også i antall artikler) fremover.

 5. Tilbaketråkk: Har du satt av lørdag 13. november?

 6. Tilbaketråkk: 2011: Hvor skal vi spille hjemmekampene i Tippeligaen?

 7. Tilbaketråkk: Treningskamp lørdag 26. februar: Lillestrøm – Strømmen

 8. Tilbaketråkk: Treningskamp mot Lillestrøm | Strømmen Greyhounds

Legg inn en kommentar