Innkalling til årsmøte 2016

bluss fbÅrsmøtet i Strømmen Greyhounds finner sted onsdag 2. mars kl 19:00 på Strømmen Stadion. Vi legger opp til en formell årsmøtedel og en uformell del med tanker, forslag og diskusjoner.

Vi håper flest mulig har anledning til å ta turen.

 

Innkalling Strømmen Greyhounds årsmøte 2016

Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion, onsdag 2. mars klokka 19.00. Vi kjører møtet i to deler; en formell del (saksliste under) etterfulgt av en uformell del med tanker, forslag, diskusjoner og øl.

 

Forretningsorden årsmøtet 2016

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2015 og/eller 2016 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet.

Sak 1: Åpning og konstituering

– Valg av ordstyrer

– Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjenning av forretningsorden

– Valg av referent

– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen to uker (fungerer som tellekorps ved behov)

 

Sak 2: Årsmelding

Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no senest mandag 29. februar.

 

Sak 3: Medlemskontingent, budsjett og regnskap

Årsregnskap for 2015 og styrets ev. forslag til budsjett for 2016 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter (jfr over).

 

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter

Endringsforslag må være styret i hende senest 2 dager før årsmøtet (se sak 6 for adresse).

 

Sak 5: Valg

Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite.

 

Sak 6: Innkomne saker

Forslag som skal behandles må stiles skriftlig til styret senest 2 dager før årsmøtet (sendes post@greyhoundsweb.no eller Strømmen Greyhounds, Blystadringen 8E, 2014 Blystadlia).

 

Merknad: Innkallingen publiseres noen dager senere enn beskrevet i vedtektene. P.g.a dette er frist for innkomne forslag m.v. forlenget tilsvarende

 

Mvh Styret Strømmen Greyhounds

 

 

Vedlegg: Vedtekter Strømmen Greyhounds (klikk her for vedtekter)

 

Share

Legg inn en kommentar