Valg

Det er kommunevalg, og i den anledning gir vi deg noen gode råd. Vi mener ingen ting om hvilket parti du bør stemme inn i kommunestyret, ikke en gang et eneste lite hint.

Men vi mener mye om noe annet i lokalpolitikken. Vi mener at flere fra Strømmen må inn i kommunestyret for Skedsmo Kommune. Hvis den siste meningsmålingen for Skedsmo kommune klaffer vil det bare bli fem eller seks strømlinger blant de 47 representantene i kommunestyret.

 

Bor du på Strømmen er det din borgerplikt å stemme flere strømlinger inn i kommunestyret. Vi forteller deg hvordan.

 

Artikkelen er oppdatert – Godt valg!

 

Skedsmo kommune har 48 951 innbyggere, ca 35 000 av dem med stemmerett. Valgdeltakelse ved kommunevalget i 2007 var 61,9% = 20 904 tellende stemmer. Valgresultatet fordeler de 47 plassene i kommunestyret.

 

 

 

Uavhengig av parti, blokk, eiendomsskatt, bysykler… samme for oss om ordføreren heter Flæten eller Berland til etternavn…

 

… vi skal sammen stemme inn flere strømlinger i kommunestyret!

 

 

 

Stig Falk Birkeland…

Vi oppfordrer alle strømlinger til å gi en personlig stemme til Stig Falk Birkeland i morgendagens kommunevalg.

 

Hvis du stemmer på et av de andre partiene – dvs ikke stemmer Høyre – gir du din personlige stemme til Stig ved å skrive ham opp på den partilista du putter i urnen. Du må skrive tydelig og med STORE BOKSTAVER for at stemmen skal bli tellende.

 

Hvis du stemmer Høyre gir du Stig en personstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Stig er nummer 29. på Høyres valgliste.

 

Stig Falk-Birkeland, eller Stig Ottar Birkeland som han het før han giftet seg med Sissel, bor riktig nok i Lillestrøm men er strømling god som noen. Noen vil kanskje si bedre enn de fleste. Stig, som har rukket å bli 39 år, gikk ut av Stalsberg ungdomsskole i 1988… …vi fatter oss i korthet, og er for tiden ansatt hos ABG Sundal Collier. Når vi snakker om lokalt engasjement kommer vi ikke utenom innebandy, Birkeland var med å stifte Strømmen Innebandyklubb i 1991 og har siden hatt en rekke frivillige verv i idretten. Annen hver helg treffer du en engasjert Stig på Strømmen Stadion for å se favorittlaget Strømmen. Nå og da tar han også turen til Åråsen hvor han holder en knapp på hjemmelaget i gult og svart, en egenskap som ganske sikkert vil gjøre ham til en bedre kommunestyrerepresentant enn skribentene på denne hjemmesiden (den satt langt inne).

 

På Strømmen vil Skedsmo Høyre i løpet av de neste fire årene etablere et aktivitetshus for ungdom, bygge ny skole samt bygge en flerbrukshall for Strømmen-/ Skjettenområdet. Dette var ikke veldig konkret Kjartan, og i disse valgkamptider gjelder det også partiets mening om ”høyhus”. Grei taktikk, man vinner ikke valget hvis høyhus der det måtte passe og høyblokker rundt kirken er en del av partiprogrammet. Stig Falk B har tidligere engasjert seg aktivt mot høyhus på Strømmen, og det såpass bastant at vi ikke frykter noen helomvending i den saken.

 

Høyre vil i følge siste meningsmåling få 14 representanter i kommunestyret. På valglista har partiet sju fra Lillestrøm, fire fra Skedsmokorset, to fra Skjetten og en enslig strømling på de fjorten øverste plassene.

 

Det spiller ingen rolle om du foretrekker Kjartan eller Ole Jacob som ordfører – bor du på Strømmen vil du ha Stig Falk-Birkeland i kommunestyret!

 

Hvis du stemmer Høyre oppfordrer vi deg til å…

1) Gi en ekstra personstemme til Stig Falk-Birkeland ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet (Stig er nr 29 på lista).

2) Gjør gjerne det samme for den tredje strømlingen på Høyres valgliste, Pål Bergdahl (nr 30 på lista).

3) Gi en personstemme til strømlinger fra andre partier ved å føre opp vedkommendes navn i feltet for «kandidater fra andre lister». Vi oppfordrer deg til å føre opp Stein Knarvang og Lars Holmsen (presenteres under bildet) på din stemmeseddel før du stemmer. Skriv tydelig med STORE BOKSTAVER, bruk blå eller svart kulepenn og dobbeltsjekk at du har stavet navnet riktig. 

 

Under ser du et eksempel på hvordan stemmeseddelen skal være hvis du stemmer Høyre.

 

BILDE AV STEMMESEDDEL

 

 

Hvis du ikke stemmer Høyre gir du din personlige stemme til Stig Falk-Birkeland ved å skrive ham opp i feltet for kandidater fra andre lister (se eksempel på bildet under).

 

Hvis du stemmer Arbeiderpartiet skal du ikke skrive opp Lars Holmsen, da skal du sette kryss i ruten til venstre for navnet hans på stemmeseddelen (Lars er nr 21 på lista). Gjør gjerne det samme med Ketil Gulbrandsen som er nummer 15 på Arbeiderpartiets valgliste.

 

Hvis du skal stemme Fremskrittspartiet skriver du ikke opp Stein Knarvang som er nummer 12 på Frp’s valgliste, sett kun et kryss i ruten til venstre for navnet. Sett gjerne kryss i ruten  ved siden av navnene Anneth Holm (nr 10) og Gro Bekkhus (nr 13).

 

Stein Knarvang – din strømling i kommunestyret!

Som sagt oppfordrer vi også alle strømlinger til å gi en personlig stemme til Stein Knarvang. Han er noen år eldre enn Stig og kom som innflytter til Strømmen på midten av åttitallet. Stein er medlem i Fremskrittspartiet og er nummer 12. på årets valgliste. Frp har i denne perioden hatt 10 plasser i kommunestyret og ligger an til å miste en eller to plasser i mandagens valg. Vi antar at ca 40 personlige stemmer er det som skal til for å få inn enda en engasjert og bestemt strømling i kommunestyret.

Fisk, fiske og det som hører med (noe undertegnede har null peiling på) er noe av det Knarvang holder på med på fritiden. Han er medlem i innlandsfiskernemda i Skedsmo kommune hvis hovedoppgave er å sikre allmenn tilgjengelighet til fiskeressursene og bygge opp under gleden ved å kunne oppleve et rikt fiskeliv. Stilla og Leira er etter hva vi forstår en av utfordringene til nevnte fiskenemd, og etter at de problemene er løst er muligens neste punkt på lista ørret og abbor i Sagelva?

Mener du Siv Jensen er Guds gave til nasjonen? Ser du ikke humoren i Eli Hagens hårfrisyre og bilkjøring? Vil private firmaer i eldreomsorgen sørge for at de eldre får det bedre eller vil ikke-statlige helse-/omsorgsaktører bety slutten for sivilisasjonen slik vi kjenner den? Tenner du på Øivind Lensnes og blir småkvalm av Tone Liljerot, eventuelt vice versa? Er skattetrykket i Norge helt greit, eller er det uaktseptabelt høyt og eiendomsskatten nok et skritt på veien mot proletarets væpna revolusjon? Vil, nær sagt som vanlig, de Frp-standpunktene/sakene som i dag kalles høyreekstrem rasisme ha bred oppslutning blant folk flest og i Stortinget om ti år? Er det riktig å basere sin midt-østenpolitikk på hva som står i Bibelen? Samme faen egentlig. Alt sammen.

Poenget er ikke hva du mener om Fremskrittspartiet og partiets politikk. Poenget er at Strømmen trenger Stein Knarvang i Frp’s kommunestyregruppe.

Er du i tvil kan du ta en titt på partiets lokalprogram (for Skedsmo). Da jeg var ferdig med programmet lurte jeg på om Strømmen hadde forsvunnet fra jordens overflate… Men det har jo ikke det, noe Stein med stor entusiasme og tydelig stemme ganske sikkert vil fortelle partikollegaene og resten av kommunestyret.

 

En stemme på Lars Holmsen er en stemme for Strømmen

Lars Holmsen er en ektefødt strømling i starten av 40-årene, og er bosatt nordøst i Strømmen, nærmere bestemt i Skjettenveien. For tiden er han blant annet engasjert i Viltnemda for Skedsmo kommune, og i følge dette intervjuet i Romerikes Blad er fjerning av hoggormfamilier fra privat eiendom en av oppgavene nemda må løse. Holmsen synes i følge RB at det er fint å kunne hjelpe folk som får besøk av uønska ville dyr, og videre sier han at dyrene blir fraktet til og sluppet ut i avsidesliggende skogsområder. For egen regning legger vi til at dette er å foretrekke fremfor metodene man bruker på dyr i den norske faunaen  i for eksempel Aurskog, et tettsted nær svenskegrensa hvor Rødhette og ulven sannsynligvis er det særdeles mest fortalte barneeventyret.

Tirsdag morgen kan ordførerkandidat OJF være den eneste strømlingen i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Med noen dusin fornuftige personstemmer + et marginalt bedre valgresultat kan det være fire fra Strømmen i den samme gruppa. Mye makt er samlet i Arbeiderpartiet, også hvis det blir borgerlig flertall. Det er viktig for stedet Strømmen og folka som bor der å være godt representert der avgjørelsene tas.

Ditt bidrag er en personlig stemme på Lars Holmsen (nr 21 på Ap-lista) – gjerne også til May Britt Øen (nr 14) og Ketil Gulbrandsen (nr 15). Og så husker du selvfølgelig å skrive opp Stig Falk-Birkeland og Stein Knarvang i kolonnen for kandidater fra andre lister.

.

Hva gjør du hvis du ikke skal stemme på et av de tre største partiene?

Hvis du skal stemme Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Venstre, Folkets Røst eller noen andre oppfordrer vi deg til å skrive opp Lars Holmsen, Stein Knarvang og Stig Falk-Birkeland på lista for kandidater fra andre lister (= folk fra andre partier). I tillegg kan du med fordel sette kryss i ruta til venstre for navnet til den øverste kandidaten fra Strømmen, som er…

Venstre: Lin Bjørnstad Ruud (nr 6)

Senterpartiet: Hans Hilmar Bjerke (nr 3)

Kristelig Folkeparti: Andreas Skulstad (nr 9)

Pensjonistpartiet: Arne Johansen (nr 5)

SV: Frank Erik Solli (nr 15)

Folkets Røst BB: Henrik Syvertsen (nr 5)

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har ingen listekandidater fra Strømmen.

 

Du kan føre opp inntil 11 kandidater fra andre partier på stemmeseddelen. Har du tid og anledning kan du mer enn gjerne skrive opp navnene på alle strømlingene vi har nevnt i denne artikkelen!

 

Da ønsker vi et godt og spennende valg.

 

 

Share

Legg inn en kommentar