Møte avholdt

Det ble i ettermiddag gjennomført et oppklarende møte mellom representanter fra Strømmen Greyhounds og Strømmen IF.

Begge parter er inneforstått med at ting kunne vært gjort annerledes.

«Steinar» sier blant annet i en kommentar på Greyhoundsweb at voksesmerter nok er årsaken til dette. Jeg er sikker på at han har rett. Klubben har gjennomgått noen hektiske år med mange sportslige og klubbmessige fremganger, men vi har mye å gå på, og vi skal bli bedre!

En vesentlig del i denne aktuelle saken er at vi skulle hatt en bedre dialog med hverandre i forkant av kampen. Dette er noe vi vil tilstrebe fra begge parter i fremtiden. Greyhounds vil fremover være representert med en person som klubb vil ha kontakt med i forkant av kamper og eventuelt under kamper. Dette ser vi på som meget positivt. Aktuell informasjon vil da lettere kunne bli gitt.

At NFFs reglement skal følges er udiskutabelt. Dette er en av våre kriterier for å være med i det gode selskap. Vi vil også se på om enkelte punkt kan fremheves og gjøres tydeligere på oppslagene.

Strømmen IF v/»gauleren» Per Nygren beklager på klubbens vegne om noen føler seg urettferdig behandlet og sitter igjen med en negativ opplevelse etter det som skulle vært en fotballfest 16. mai.

Videre håper vi flest mulig vil være med og lage trøkk og god stemning i kampen mot Hønefoss. Bussen spanderer vi!

Per Nygren, Daglig leder

.

.

SG var representert ved Norrona og SFB. Møtet var konstruktivt. Det vi sammen oppnådde var i tråd med våre forhåpninger før møtet. Referatet er ført i pennen av Per og lest av møtedeltagerne før publisering. Referatet er tydelig samtidig som det beskriver innholdet på en god måte. Har du spørsmål vedr referatet, møtet eller annet tar du kontakt med Per, Norrona eller SFB.

Norrona / SFB

Share

4 tanker om “Møte avholdt

  1. Kjempe bra…Da glemmer vi detta også får vi heller prøve og snu det til noe posetivt i form at vi alle kan bli bedre på ting ,og ikke minst at vi for fremtiden har en dialog…

Legg inn en kommentar