Fotballen er vår

Vi legger her ut et skriv fra Norsk Supporterallianse vi mener fortjener sitt publikum. Norsk supporterallianse har fredag kveld arrangert årsmøte på Ullevål Stadion, og årsmøtet ønsker å komme med følgende uttalelse:

Fotballen er vår

Årsmøtet i Norsk Supporterallianse (NSA) er svært bekymret over signalene fra Norges Fotballforbund (NFF) der man antyder at investorer og aksjeselskap bør få økt innflytelse over beslutningene i fotballen. Spesielt bekymrer det årsmøtet i NSA at dette vurderes gjort uten behandling på Fotballtinget. Vi mener NFF i stedet burde utrede hvordan medlemsdemokratiet i norske toppklubber kan styrkes, og hvordan bred involvering av det norske fotballpublikum kan brukes til å sikre langsiktig og bærekraftig utvikling.

Norsk fotball har definitivt sine problemer. Etter NSAs syn er imidlertid ikke det grunnleggende problemet publikumssvikt eller sponsorflukt. Dette er symptomer på det virkelige problemet.

Det største problemet norsk fotball står overfor er en tillitskrise mellom klubber, NFF og NTF på den ene siden og publikum på den andre. Krisen er et resultat av mange års utvikling. En utvikling der TV-selskapenes interesser prioriteres foran publikums. En utvikling der årsmøtene og de valgte styrene i klubbene får stadig mindre å si, og reelle beslutninger altfor ofte tas blant investorer og i aksjeselskapenes styrer. Norsk fotball har det siste året kommet i en omdømmekrise på grunn av mulige økonomiske ulovligheter. NSA mener at dette er et resultat blant annet av kortsiktig tenkning fra aksjeselskapenes side.

Svaret på disse utfordringene er ikke å gi mer makt til investorene, men mer makt til publikum. Svaret er ikke en behandling bak lukkede dører i NFF, men åpenhet, demokrati og involvering. Derfor kan heller ikke økt innflytelse til investorer behandles uten at fotballens kjernetropper høres. NFFs ledelse bør bruke alle demokratiske organer dersom de vurderer å endre fotballens spilleregler.

For spørsmål, kontakt

Per Arne Flatberg
Styremedlem Norsk Supporterallianse
911 68 822

 

Share

Legg inn en kommentar