Er du på vår postliste?

Vi ser at stadig flere e-postdresser i vår mailliste ikke lenger er aktive. Disse sletter vi følgelig fortløpende. Er du en av de som har registrert deg med en mailadresse du ikke lenger benytter? Hvis så er tilfelle – registrer deg på nytt! Har du aldri tidligere registrert deg? Da er det på tide at du gjør så med en eneste gang!

Hva betyr det å være på Greyhoundsweb sin mailingliste? Blir jeg dynget ned av meningsløse e-poster i tide og utide? Svaret er nei. Du vil motta en e-post i ny og ne. I disse e-postene vil du bli informert om at vi nå har postet et sak som vi mener har relevans. Dette vil dreie seg om organiserte turer og andre arrangement utover det vanlige. Her kan du melde deg på vår e-postliste.

Share

Legg inn en kommentar