Årsmøte lørdag 2. februar

Strømmen Greyhounds avholder årsmøte lørdag 2. februar kl 16:30 på klubbhuset Strømmen stadion.

Les mer for innkalling og dokumenter – oppdatert med saksdokumenter årsmøte 2019

Sted: Strømmen stadion klubbhuset.
Tid: Lørdag 2. februar klokka 16:30

Årsmøtet er i år lagt til samme dag som julebordet og vi håper dette kan virke positivt på oppmøtet. Man er selvfølgelig hjertelig velkommen på årsmøtet selv om man ikke skal på julebordet.

Saksdokumenter Årsmøtet 2019

Forretningsorden årsmøtet 2019
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 og/eller 2019 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Supporterklubbens vedtekter er vedlagt.

Sak 1: Åpning og konstituering
– Valg av ordstyrer
– Godkjenning av møteinnkalling
– Godkjenning av forretningsorden / agenda
– Valg av referent
– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen en måned etter årsmøtet (+ fungere som tellekorps ved behov)

Sak 2: Årsmelding
Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no en uke i forkant av årsmøtet.

Sak 3: Medlemskontingent og regnskap
Årsregnskap for 2018 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter en uke i forkant av årsmøtet.

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter
Ev forslag sendes styret post@greyhoundsweb.no senest 26. januar.

Sak 5: Valg
Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite.

Sak 6: Innkomne saker
Ev forslag sendes styret post@greyhoundsweb.no senest 26. januar.

Styret Strømmen Greyhounds

Share

Legg inn en kommentar