Årsmøte i Strømmen IF Fotball

Styreleder Jan Ove Molle

Styreleder Jan Ove Molle

Årsmøtet i Strømmen IF Fotball avholdes torsdag 18. februar. I vår forrige medlemsinfo informerte supporterklubben om årsmøtet og prosedyrene rundt.

Klikk les mer for å lese mer om ordinært årsmøte i Strømmen If Fotball

Noe som kan bli minst like interessant er årsmøtet i Strømmen IF Fotball. I følge Romerikes Blad, som den senere tid har blitt vår beste kilde på hva som foregår i klubben, skal årsmøtet avholdes torsdag 18. februar.

For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må man da være innmeldt i klubben senest mandag 18. januar. Støttemedlemskap koster kr 425.- pr år og tegnes ved å overføre beløpet til klubbens konto 1310.16.02758, merk betalingen tydelig hva det gjelder og ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig ved årsmøtes innledning. Eventuelt kan man følge henvisningene fra klubbens hjemmesider (link under), men ut i fra kontorbemanning pr dato anbefales det at man selv tar ansvaret for å bli registrert tidsnok som medlem. For de som allerede er medlemmer vil normalt et medlemskap for 2015 være tilstrekkelig for stemmerett på årsmøtet 2016.
http://www.strommen-if.no/become-a-supporting-member

For hvilke lover og regler som gjelder på et årsmøte i Strømmen IF Fotball henviser vi til Norges Idrettsforbunds lovnorm vedtatt høsten 2015. Dette er loven som gjelder og idrettslagene, i dette tilfellet Strømmen IF Fotball, kan ikke ha egne lover som bryter med disse. https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Fra det sittende styret er leder Jan Ove Molle og styremedlem Jørn Nielsen ikke på valg da de ble valgt for to år på forrige årsmøte. De øvrige fem av styrets syv medlemmer skal altså velges av årsmøtet 18. februar. Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres sammen med øvrige saksdokumenter senest torsdag 11. februar. Leder for Valgkomiteen er for øvrig tidligere talsmann i Strømmen Greyhounds, Stig Ottar Falk Birkeland.

Strømmen Greyhounds oppfordrer Strømmen IF Fotball til å følge idrettens demokratiske spilleregler.

 

Merknader:

Dato endret fra 17. februar (ref RB) til 18. februar som våre kilder hevder. Fasitsvaret kommer naturlig nok når klubben publiserer årsmøteinnkallingen på sine hjemmesider og i Romerikes Blad.

Opplysningene om styret / valg er hentet fra fjorårets årsmøtepapirer.

Share

Legg inn en kommentar