Strømmenspiller anmeldt for kokainbruk

Da er vi førstesidestoff igjen. Den etter hvert så mye omtalte dopingprøven fra september inneholdt spor av stoffer som kan bety at den aktuelle spilleren har brukt kokain. Antidoping Norge har dermed besluttet å anmelde spilleren til domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

 

I følge Antidoping Norge er det altså kokain som er greia. Litt mer presist står det i pressemeldingen at det er funnet ”metabolitter av benzoylecgonine, ecgonine methylester, som er i overensstemmelse med inntak av kokain (stimulerende stoff, dopingklasse S6)”. Påtalenemnda har videre lagt ned påstand om utestengelse i to år.

Les mer om saken hos RB, strommen-if.no, eller Dagbladet.

VG Nett har også omtalt saken. Noen sitater fra landets største avis etter at de har oppdatert artikkelen sin tre ganger: Påtalenemndaen har lagt ned påstand to års utestengelse, samt at mannen mister…., –…prøven fra en fotballspiller i september i fjor inneholdt «overensstemmelse med inntak» av kokainbekrefter.Ovenfor VG Nett bekfrefter Antidoping…, -…på nåværende tidspunkt, sier bistandsadvoktaten. 

Klubben, rettere sagt Per Nygren, sier kort forklart til avisene at kontrakten med spilleren vil bli brutt dersom saken ender med en fellende dom.  Videre støtter man uavhengig av utfall opp om personen og mennesket det gjelder og vil gi spilleren tilbud om å jobbe med forebyggende arbeid i klubben. Tar også med dette sitatet: «Dette er en alvorlig sak og vi har forståelse for at det eventuelt vil bli en streng  straff» .

At vi ev bryter kontrakten sier seg selv, det må man uansett om man vil eller ikke. Tanken om å beholde spilleren i klubben er god, men vi tror det blir vanskelig i praksis. I tillegg til kamper og treninger gjelder også utestengelsen alle valgte eller oppnevnte tillitsverv. Mulig dugnadsarbeid er unntatt, men de nevnte gjøremålene defineres vel som tillitsverv.

Greyhoundsweb mener også at dette er en alvorlig sak. Vi synes ikke det er greit at idrettsutøvere (eller andre) bruker kokain eller andre typer partydop. Det alvorligste er dog hvor fullstendig håpløst dopingreglementet fungerer i en sak som dette. Vi mener reglementet bryter mot idrettens verdigrunnlag og i tillegg virker totalt mot sin hensikt. Les mer om dette i vår artikkel Dopingsaken går sin gang

Hvis dopingkontrollørene hadde dukket opp på trening i stedet for kamp hadde det ikke blitt noen dopingsak ut av dette i det hele tatt (kokain er kun forbudt i kamper). I samfunnet for øvrig er ”straffen” for en tilsvarende forseelse omtrent identisk med ”straffen” for å prate i håndholdt mobiltelefon mens man kjører bil. Hvis man hadde blitt funnet skyldig vel og merke, noe man ganske sikkert ikke hadde blitt i en normal rettssak. Benzoylecgonine finner man blant annet i varianter av produkter som tannpasta, te, drops (halstabletter) og mineralvann samt i flere legemidler (bl.a i tabletter mot muskelsmerter – ikke de gule sekskantede tablettene man ser i annen hver fotballgarderobe men i et produkt med tilsvarende effekt). I tillegg opererer WADA med andre såkalte ”cut off verdier» enn andre instanser, 50 ng/mL kontra 300 ng/mL hvis vi forstod det riktig. Enkelt forklart er dette ikke et bevis på bruk av kokain (her anmerkes det at vi verken har kjennskap til spillerens forklaring eller testverdiene). Hva vi tror? Det samme som deg sannsynligvis. Men heldigvis skal det mer til enn hva vi tror for å idømme noen den strengeste straffen man kan få for en førstegangs dopingforseelse. 

Avslutningsvis ber vi til Gud om at fornuften seirer og spilleren snart er tilbake på banen. Vi vet at det ikke er Gud som avgjør saken, men det er nok lettere å nå fram der enn hos NIF.

Share

Én tanke om “Strømmenspiller anmeldt for kokainbruk

  1. Jeg skal hilse Greyhounds fra spilleren og takk for støtten han har fått fra suportere og fra denne nettsiden.

Legg inn en kommentar