Greyhounds Investment Management

Strømmen Greyhounds medlemmer går inn med betydelige økonomiske midler til Strømmen IF – fotball !!!

For å kunne gi det sportslige støtteapparatet rundt vårt kjære A-lag noe mer «kjøtt på beina» når nye spillere skal på plass, hjelper våre medlemmer til med økonomiske midler til nettopp dette. Prosjektet ble startet opp i februar-måned, og vi er pr.i dag ett tyvetalls personer som bidrar økonomisk. Det er selvsagt plass til flere, så ønsker du å være med, ev.få vite mer om prosjektet, så ta kontakt med Magne Wold enten på mobil: 908 75 154 eller pr.mail: magne.wold@getmail.no

Kort fortalt går dette ut på at vi går inn med midler der hvor man må gå utover de økonomiske rammene fotballgruppa har satt når spillergruppen skal gjøres komplett.

Det er m.a.o ikke bare på tribunen Greyhounds gjør seg bemerket i år.

 

Bli med og støtt opp om Romerikets Stolthet du også. Vi er mange som er med i dag, men vi har plass til flere. Ta kontakt og du får vite mer om prosjektet vi har startet opp.

Share

Legg inn en kommentar