Lokalpolitisk spalte

Kommunale sakspapirer og langtekkelig politisk språkbruk var verre enn vi trodde. Men vi har prøvd så godt vi kan.

Her er en forenklet og forhåpentligvis korrekt fremstilling av såpeoperaen Prosjekt Oppgradering Strømmen Stadion

 

. 

Forutsetninger

Som nyopprykket i årets Adeccoliga har Strømmen hatt en slags automatisk dispensasjon fra infrastrukturkravene som gjelder for Adeccoligaen. Men før seriestart 2011 og i løpet av sesongen er det flere ting som må på plass for at vi kan spille våre hjemmekamper på Strømmen Stadion. Så vidt vi forstår er det følgende som gjelder for Strømmen Stadion: 

Minimum 1000 sitteplasser, dvs at det monteres minst 803 nye seter på tribunen. Kostnadene er beregnet til kr 350 000. Må være klart til seriestart, i motsatt fall kommer det en bot på kr 100 000 i posten fra NFF. Neste bot kommer en eller to måneder senere. 

Tak over minimum 100 av plassene på sittetribunen. Åkrene Mek har anslått kostnadene til 2,3 millioner kroner. Til den prisen antar vi at taket vil dekke hele tribunen..? Frist og bøtesatser er som over. 

Videoovervåking av tribuner og publikumsarealer. Det har stått lite om dette i media, men for de danske klubbene som nylig har montert overvåkningskameraer og det som hører med (fjernstyring, stillbilder, skjermer, kommunikasjonssystem, kontrollrom) har kostnadene vært ca 300 000 kroner pluss ev kontrollrom. I følge lisensbeskrivelsene fra NFF er dette noe som må på plass før sesongstart 2011. 

Det er tvilsomt om kunstgresset på Stadion får fornyet FIFA** sertifiseringen for 2011, i så fall må nytt dekke på plass i løpet av sommeren 2011. Testen som måler hvor høyt ballen spretter og hvor langt den ruller må utføres av en FIFA autorisert leverandør og koster 175 000 kroner. Hvis gresset ikke blir skiftet i 2011 må det helt sikkert skiftes i 2012. Nytt kunstgress koster ca 1,9 millioner kroner.  

Flomlys (minimum 1200 lux) må på plass før sesongstart 2012. På NFFs hjemmesider anslås prisen til ca 5 millioner kroner, i RB anslår Nygren prisen til 1,3 millioner.  

Nye toaletter kr 350 000.- I tillegg regner vi meg at Strømmen Stadion mangler påkrevde arbeidsfasiliteter for presse og NFF delegater, mixed sone, OB van område og andre småting som fem flaggstenger, ordensreglement på engelsk og massasjebenk i dommergarderoben. 

Med litt rask hoderegning kommer vi frem til at oppgraderingen vil koste cirka syv millioner kroner. Flomlys og muligens nytt kunstgress er det eneste som kan utsettes til første kvartal 2012.  

. 

Lange tradisjoner for kommunale idrettsanlegg i Norge

Strømmen Stadion er som mange andre idrettsanlegg i Norge et kommunalt idrettsanlegg som driftes av eller i samarbeid med brukerklubben(e). At de kommunale idrettsanleggene tilpasses brukerne er naturlig og at brukernes behov endres med tiden er ikke noe som er unikt for Strømmen IF og Strømmen Stadion. 

Gjennom årene har det vært diskutert heftig om det er kommunens ansvar å oppgradere en kommunal fotballbane slik at den benyttes i norsk toppfotball. Vi forstår godt at temaet har blitt diskutert, og vi forstår også at noen mener noe annet enn oss. Men det er nå en gang slik at dette temaet er ferdig diskutert for mange år siden. Tidligere praksis i alle liknende tilfeller viser at dette er et kommunalt ansvar. Da Lørenskog rykket opp til Adeccoligaen oppgraderte Lørenskog kommune Rolvsrud Stadion for ca 4 millioner kroner, i Haugesund har kommunen brukt 15 millioner, i Sarpsborg 25 millioner og i Moss 47 millioner. Så kan vi godt fortsette med å ramse opp Kongsvinger, Drammen, Bærum, Sandnes og …. men det gjør vi ikke.   

Finnes det egentlig noen eksempler på det motsatte, altså at en kommune har sagt ”nei, vi bruker ikke penger på det – skal dere spille i den divisjonen får dere spille et annet sted”. Det har nok hendt, bl.a spilte Mjøndalen noen få sesonger i Drammen på 40-tallet og som de fleste vet spilte Strømmen sine to første sesonger i Hovedserien på Fedrelandet Stadion i Fet kommune. 

. 

Lokalpolitikerne skal snart bestemme seg

Budsjettet for Skedsmo kommune skal behandles av formannskapet onsdag 24. november kl 08:30 (klikk her for møteinnkalling) og i kommunestyret onsdag 8. desember kl 09:00 (klikk her for møteinnkalling). Så vidt vi kan se er Strømmen Stadion nevnt to ganger i sistnevnte møteinnkalling. Først siterer vi fra side 125: 

Strømmen stadion – stadionutvikling 

Strømmen stadion er primært tilrettelagt for breddeidrett. Strømmen IFs opprykk til fotballens nest øverste nivå fra og med 2010, stiller nye krav til stadionfasiliteter. Oppgradering av Strømmen stadion før sesongen 2011, for å imøtekomme lisenskrav, er i hovedsak knyttet til flomlys, tribuner og øvrige publikumsfasiliteter. Beregninger gjort i 2009, tilsier en kostnad på kr. 4.3 mill. inkl. m.v.a. En slik investering ligger ikke innenfor rådmannens økonomiske rammer for 2011. Rådmannen foreslår at det søkes dispensasjon fra lisenskravene også i 2011. Rådmannen forutsetter at det arbeides videre med en helhetlig utviklingsplan for Strømmen stadion, som vurderes nærmere i tilknytning til hovedrevisjon av ”Melding og kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet”. Revisjon av kommunedelplanen, som gjøres gjeldende for perioden 2012-2015, gjennomføres i løpet av 2011. Oppgradering av Strømmen stadion er ført opp på sektorens S-6 liste – Tiltak utenfor fastsatt ramme. 

På den såkalte S-6 lista er det ført opp syv kommunale investeringer i prioritert rekkefølge for eventuell igangsetting i løpet av årene 2011 og 2012. Vi finner Strømmen Stadion på 6. plass med 4,3 millioner kroner, etter rehabilitering av parken i Kirkegata 12 (10 mill) og foran fase 2 av en planlagt turvei/ridesti ved Sørum Gård (1 mill). 

Ovennevnte er altså rådmannens (kommunens øverste administrative leder) anbefalninger.  Greyhoundsweb er godt fornøyd med den skriftlige anbefalningen fra rådmann Torstein Leiro. Det kommer tydelig frem at Leiro enten snakker mot bedre viten eller at han overhodet ikke har satt seg inn i saken og dermed blir det umulig å ta ham på alvor i denne saken. 

. 

Når og hvor faller avgjørelsen?

Partiene hadde budsjettmøter forrige helg og i morgen onsdag skal formannskapet behandle budsjettet (i formannskapet møter 13 representanter fra seks partier). Sannsynligvis leser du om saken på RB Nett tidlig onsdag ettermiddag. Hvis formannskapet mot all formodning vedtar rådmannens anbefalninger kan du også lese eller høre om saken også hos NRK, TV2, Dagbladet, VG, Aftenposten og muligens Sky News. 

. 

Flertall..?

Uvitende som vi er meldte Greyhoundsweb tidligere denne uka at budsjettvedtakene fattes i kommunestyremøtet 8. desember. Da vi slet litt med å forstå alt vi leste skal vi riktig nok ikke utelukke den muligheten helt, og hva vil i så fall skje da? Tja, er det ikke så enkelt som at de som er for rekker hånda i været og de andre forholder seg i ro? Altså en helt vanlig avstemning hvor oppgraderingen av Strømmen Stadion enten vil bli vedtatt eller ikke vedtatt (dvs satt på S-6 lista). Det er 47 medlemmer i kommunestyret og med 24 stemmer har man  flertall. Kjønnsfordelingen i kommunestyret er 32 menn og 15 kvinner, øvrige fordelinger ser du av diagrammene. 

Blokkfordelingen viser stemmegivningen ved ordførervalget

Fremskrittspartiet vil ha oss over elva

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har flagget sitt standpunkt. De stemmer nei og ber oss ringe LSK for å leie Åråsen. Nå som sesongstart er omtrent samtidig med ski VM er nok LSK kjempeinteressert i det. Men Øyvind Lensnes i Frp hadde også en plan B klar for oss. Da kunne vi leie LSK-hallen i stedet for Åråsen, og han mente det var viktig at Strømmen spilte hjemmekampene sine på Romerike. Øyvind, gidder du å ringe NFF for oss å spørre om det er greit å spille i LSK-hallen? 

Med 10 Frp stemmer mot er det veldig avgjørende hva Arbeiderpartiet bestemmer seg for. Ap og spesielt ordfører Anita Orlund har lenge vist et stort engasjement for fotballarenaer, og hvis partiet mener det de sier er dette 18 stemmer for. Venstre fremmet forslag om oppgradering av stadion for ett år siden og varaordfører Boye Bjerkholt er strømling, Senterpartiet er for spredt Adeccoligaspill og spredt bosetning, men SV og Krf er vi mer usikre på. Pensjonistpartiet sluttet å følge med når Odd Wangen og Nils Tømte la opp, og da teller vi 3 for, 5 usikre og 1 mot. De 10 siste stemmene kommer fra Høyre og de er for.  Hvis Høyre skulle finne på å gjøre noe annet kan ordførerkandidat Kjartan Berland se langt etter ordførerkjedet lenge før valgkampen har startet. Man blir ikke oppfattet som spesielt troverdig hvis man står på den ene talerstolen og argumenterer for en bestemt ting, for deretter å argumentere mot det samme fra en annen talerstol to timer senere. 

Da er det bare å telle opp… 

Share

Én tanke om “Lokalpolitisk spalte

  1. Det blir JA!!! Står ihvertfall så i RB i dag. Både AP og Høyre sikrer det. Husk alle som skal stemme ved neste lokalvalg; FRP vil ikke bidra til Strømmen – ikke la de bli gjeldende i fire år fremover…..

Legg inn en kommentar