Årsmøte tirsdag 18. februar

Strømmen Greyhounds avholder årsmøte tirsdag 18. februar kl 19:00 på klubbhuset Strømmen stadion.

Les artikkelen for innkalling og saksdokumenter

Sted: Strømmen stadion klubbhuset.

Tid: Tirsdag 18. februar klokka 19:00-20:30

Forretningsorden årsmøtet 2020

Medlemmer som har betalt kontingent for 2019 og/eller 2020 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Supporterklubbens vedtekter er vedlagt.

Sak 1: Åpning og konstituering

– Valg av ordstyrer

– Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

– Valg av referent

– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen en måned etter årsmøtet (+ fungere som tellekorps ved behov)

Sak 2: Årsmelding

Styrets årsmelding 2019; se sak #1 i saksdokumentene.

Sak 3: Medlemskontingent og regnskap

Årsregnskap 2019; se #3 i saksdokumentene.

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter

Ev forslag sendes styret post@greyhoundsweb.no senest 16. februar.

Sak 5: Valg

Valgkomiteens innstilling samt styrets innstilling til ny valgkomite legges her senest 15. februar.

Sak 6: Innkomne saker

Ev forslag sendes styret post@greyhoundsweb.no senest 16. februar.

Artikkelen oppdateres med saksdokumenter i løpet av inneværende uke

Styret Strømmen Greyhounds

Share

Legg inn en kommentar