Årsmøte Strømmen Greyhounds torsdag 2. mars

Årsmøtet i Strømmen Greyhounds finner sted torsdag 2. mars klokka 19:00 på Klubbhuset Strømmen stadion. Her finner du formell innkalling samt oppdaterte vedtekter.

Vi håper flest mulig har anledning til å ta turen.

.

Innkalling Strømmen Greyhounds årsmøte 2017
Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion
Tid: Torsdag 2. mars klokka 19:00

Vi kjører møtet i to deler; en formell del (saksliste under) etterfulgt av en uformell del med tanker, forslag, diskusjoner og øl.
Forretningsorden årsmøtet 2017
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2016 og/eller 2017 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Supporterklubbens vedtekter er vedlagt.
Sak 1: Åpning og konstituering
– Valg av ordstyrer
– Godkjenning av møteinnkalling
– Godkjenning av forretningsorden / agenda
– Valg av referent
– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen to uker (fungerer som tellekorps ved behov)

Sak 2: Årsmelding
Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no senest tirsdag 28. februar.

Sak 3: Medlemskontingent, budsjett og regnskap
Årsregnskap for 2016 og et ev. forslag til budsjett for 2017 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter (jfr sak 2 over).

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter
Forslag må være styret i hende senest tirsdag 28. februar (se sak 6 for adresse).

Sak 5: Valg
Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite.

Sak 6: Innkomne saker
Forslag som skal behandles må stiles skriftlig til styret senest 8 dager før årsmøtet, dvs senest tirsdag 28. februar (sendes post@greyhoundsweb.no eller Strømmen Greyhounds, Bjørnefaret 1A, 2014 Blystadlia).
Mvh Styret Strømmen Greyhounds

 

Innkalling med vedtekter i PDF; innkalling årsmøte sg 2017

Share

Legg inn en kommentar