Årsmøte lørdag 10. februar

Strømmen Greyhounds avholder årsmøte lørdag 10. februar kl 16:30 på klubbhuset Strømmen stadion. For de som skal delta på kveldens julebord reiser vi samlet til Rockwood etter møtet.

Se i artikkelen for innkalling og saksdokumenter

Sted: Strømmen stadion klubbhuset.
Tid: Lørdag 10. februar klokka 16:30

Årsmøtet er i år lagt til samme dag som julebordet og vi håper dette kan virke positivt på oppmøtet. Man er selvfølgelig hjertelig velkommen på årsmøtet selv om man ikke skal på julebordet.

Forretningsorden årsmøtet 2018
Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017 og/eller 2018 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Supporterklubbens vedtekter er vedlagt.

Sak 1: Åpning og konstituering
– Valg av ordstyrer
– Godkjenning av møteinnkalling
– Godkjenning av forretningsorden / agenda
– Valg av referent
– Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen en måned etter årsmøtet (+ fungere som tellekorps ved behov)

Sak 2: Årsmelding
Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på www.greyhoundsweb.no (se nederst på siden)

Sak 3: Medlemskontingent og regnskap
Årsregnskap for 2017 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter (se nederst på siden).

Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter
Ingen forslag.

Sak 5: Valg
Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite (se nederst på siden).

Sak 6: Innkomne saker
Ingen saker innmeldt. Ev forslag kan meldes i forkant av møtet og godkjennes sammen med dagsorden.

Styret Strømmen Greyhounds

 

årsmøte 2018 saksdokumenter

Share

Legg inn en kommentar